## ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ##
 

ที่อยู่   :   โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

                                   247  ซอยจันทน์ 27  ถนนจันทน์    แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กทม. 10120
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     เบอร์โทรศัพท์  :   02-2124513-4
                      มือถือ             :   089-1750935

 Web site        :   www.pmr.ac.th

                       Facebook     :   www.facebook.com/pmr247
                       E-mail           :   pmr@pmr.ac.th