--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                 

เด็กชายวสุรัตน์ สัมปทนานุกุล ชั้น ป.6

ได้รับรางวัล
- ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE - GIFTED & EP ประถมคะแนนรวม

ระดับชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 3 เขตสาทร

- ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE - GIFTED & EP วิชาภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น ป.6 ได้อันดับที่ 1 เขตสาทร

 
 

ด.ญ.จริยาภรณ์ อัศนีวุฒิกร อ.3/2

ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมในรุ่น อายุ 5 ปี

แข่งขันรายการ S29 Swimming Champion Ship 2014

ลงแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

1. แข่งขันตีโฟม 25 เมตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2. แข่งขันว่ายท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง

3. แข่งขันว่ายท่ากรรเชียง 25 เมตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

สถานที่แข่งขัน S29 สปอร์ต คลับ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557

 
 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด
ด.ญ.ภคนางค์  โกวิทศรีสุวัฒน์  อ.2/1
รายการตั้ง ฮั่ว  เส็ง เทควันโด ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเทิดพระเกียรติ วันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557

รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี

โรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพฯ

     

                           รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเทิดพระเกียรติ วันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557

รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี

โรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพฯ

 
 

                        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   การแข่งขันฟุตซอลเทิดพระเกียรติ วันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557

      รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

โรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพฯ


 

 
 
 
     

นายวุฒิพงศ์  โตเจริญนิรัติศัย

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด งานสัปดาห์ห้องสมุด  ประจำปีการศึกษา 2557

ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม      วันที่ 1  สิงหาคม 2557

 
 

ด.ญ.ฐิติภา  พนมไพฑูรย์ชั้น ป.2/2

ได้รับรางวัลเหรียญทองเปียโนเดี่ยว  อายุไม่เกิน 8  ปี     จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ในงานสุนทรภู่
นักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดแข่งขันการอ่าน
ในวันสุนทรภู่
20 มิถุนายน 2557

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี
ในวันสุนทรภู่
20 มิถุนายน 2557

   

 

  กลับหน้าหลัก