บุหงาสาหรี่

 

 
   
     
     
     
     
     

ชื่อวงศ์: VERBENACEAE
ชื่อสามัญ: Common lime
ชื่อท้องถิ่น: บุหงาแต่งงาน บุหงาบาหลี ราชาวดี
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น

ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้ขนาดเล็กสูง 3-10 เมตร ทรงพุ่มโปร่ง แตกกิ่งก้านจำนวนมาก ใบเดี่ยวรูปหอกเรียงตรงกันข้าม กว้าง 6-5 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร
ก้านใบมีสีส้ม ดอกเป็นช่อสีขาว ยาว 10-20 เซนติเมตร ออกตามชอกใบและปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมแรง ในเวลากลางคืน จนถึงสาย ๆ ออกดอกตลอดปี
ต้น - เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มเปลือกต้นมีกลิ่นเหม็นเขียว ลำต้นสูงประมาณ 25 ฟุต
กิ่งก้าน - กิ่งก้านเป็นใบเดี่ยว รูปหอก ออกตรงข้าม
ใบ - เป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ ๆ ขนานกันตามข้อต้น ลักษณะเป็นใบรูปหอก แข็งแต่เรียบขอบใบมักจะพับเข้าหากัน
ใบดกมีสีเขียว เมื่อเด็ดมาดมจะเหม็นเขียว
ดอก - ดอกเป็นพวงอยู่ตามปลายกิ่ง ลักษณะของพวงจะห้อย แต่ละพวงจะแยกออกเป็นก้านดอก ก้าน ๆ หนึ่งจะออกดอกเรียงกันตั้งแต่โคนก้านจนถึงปลายก้านบานหมด
ทั้งก้าน พวงหนึ่งจะมีก้านดอกประมาณ 8-15 ก้าน ดอกมีสีขาวเล็ก บานเต็มที่ประมาณ 1 เซนติเมตร มีอยู่ 5 กลุบ ดอกมีกลิ่นหอม
ประโยชน์: ปลูกเป็นไม้ประดับ พุ่มให้ร่มเงา ดอกสวยงามและมีกลิ่นหอม
การกระจายพันธุ์:
เป็นพรรณไม้อยู่กลางแจ้ง อยู่กลางแสงแดดจัดได้ ปลูกง่าย ขึ้นได้กับดินทุกชนิด

ท้องร่วง แก้พิษ


 
     

 

 
กลับหน้าหลัก