ดอนญ่าครีนสิริกิตติ์

 

 
   
     
     
     
     
     

ชื่อสามัญ
ดอนญ่าควีนสิริกิตติ์

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mussaenda philippica A.Rich cv. Queen Sirikit

ชื่อวงศ์
RUBIACEAE

ลักษณะวิสัย
ไม้ดอก ไม้ประดับ

ลักษณะเด่น
มีลำต้นสีน้ำตาล ใบสีเขียว รวมทั้งมีดอก และผล

ประโยชน์
เป็นไม้ประดับ


 
     

 

 
กลับหน้าหลัก