ดอกเชอรี่

 

 
   
     
     
     
     
     
ชื่อพื้นเมือง : เชอรี่ไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Malpighiaglabra L.
ชื่อวงศ์ : MALPIGHIACEAE
ชื่อสามัญ : Barbados cherry
สรุปลักษณะและข้อมูลพันธุ์ไม้ : เป็นไม้พุ่มแตกกิ่งก้าน ส่วนใหญ่จะปลูกเป็น ไม้ประดับ
ใบ เป็นใบเดี่ยวแผ่นค่อนข้างกลม ปลายใบ แหลม ใบด้านบนสีแก่ด้านท้องใบสีอ่อน
ดอก กลีบดอกหยักชมพูเข้ม
ผล รูปร่างกลมห้อยลง แยกออกเป็น 3 พูใหญ่ ภายในแต่ละพูมีเมล็ด 1 เมล็ด เมื่อยังดิบผิวผลสีเขียว อ่อน เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีแดง ผลนิ่ม มีเมล็ด แข็ง ๆ 1 เมล็ด
ประโยชน์ : ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน โรคโลหิตจาง มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ๆ
 
     

 

 
กลับหน้าหลัก