ดอกชบาด่าง

 

 
 
     
     
     
     
     
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus rosa-sinensis L.
ชื่อวงศ์ : Malvaceae
ชื่อสามัญ : Snowflake Hibiscus
ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ : ชบาใบด่าง ชบาสามสี ชบาด่าง
ถิ่นกำเนิด : ชบาเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกและหมู่
เกาะดินเดียตะวันออก จีน อินเดียและฮาวาย
การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย : สันนิษฐานว่านำเข้าจากประเทศจีนที่มีการติดต่อ
ในอยู่ในสมัยสุโขทัย
การกระจายพันธุ์ในประเทศอื่นๆ : เริ่มจากอินเดียต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่จีนและ
บริเวณหมู่เกาะแปซิฟิก
สภาพนิเวศวิทยา : ชอบแสงแดดมาก ต้องการน้ำพอประมาณ
เวลาออกดอก : ตลอดปี
เวลาติดผล : ตลอดปี
การขยายพันธุ์ : การปักชำ การเสียบยอด การติดตา
การใช้ประโยชน์ทั่วไป :
1.การจัดสวน ใช้ปลูกเป็นไม้รั้วแสดงอาณาเขตของบ้าน
2.สามารถปลูกเป็นไม้กระถาง ใช้ประดับอาคารหรือที่อยู่อาศัยขนาดเล็กได้
3.อุตสหกรรม สามารถสกัดเอาส่วนที่เป็นเมือกเหนียวในลำต้นของชบาทำเป็น
เครื่องสำอางและน้ำยาขัดรองเข้าได้
4เป็นยารักษาโรคได้
ประวัติพันธุ์ไม้ (การนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย) : ชบาเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นอย่างน้อยเพราะพบเอ่ยชื่อในหนังสือ
ไตรภูมิพระร่วง สันนิษฐานว่าคงจะนำเข้าจากประเทศจีนที่มีการติดต่อค้าขายกันอยู่ใน
สมัยนั้น
 
     

 

 
กลับหน้าหลัก