ดอกเข็มขาว

 

 
 
     
     
     
     
     
 
 
     

ชื่อสามัญ : Siamese White lxora

ชื่อท้องถิ่น : เข็มขาว เข็มพวงขาว
ถิ่นกำเนิด: เป็นพรรณไม้พื้นเมืองของอเมริกาใต้
ลักษณะวิสัย: ไม้พุ่ม
ลักษณะ: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง เป็นพรรณไม้พุ่มแน่น ลักษณะลำต้นคล้ายเข็มญี่ปุ่น ลำต้นอาจสูงประมาณ 5 - 10 ฟุต ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่เวียนสลับรอบๆ ลำต้นและกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปรีขอบขนาย ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม ขนาดของใบกว้างประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว ยาว 3 นิ้วค่อนข้างหนาเขียวสด
ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่เป็นช่อสั้นแต่แน่นทึบ ก้านดอกจะยาวกว่าดอกเข็มอื่น ๆ ปลายดอกแยกออกเป็น 4 กลีบ ปลายกลีบดอกมนโค้ง ไม่แหลม ช่อดอกจะออกต่าง ๆ กัน ดอกมีสีขาว
ประโยชน์: ไม้ประดับสวยงาม
การขยายพันธุ์: ด้วยการปักชำ และเพาะเมล็ด

 
กลับหน้าหลัก