ดอกเจ้าหญิงสีชมพู

 
   
 
     
 
 
 
     

เจ้าหญิงสีชมพู

Melicope elleryana (F.Muell.) T.G.Hartley

Synonyms

Acronychia muelleri (Engl.) W.D.Francis, Kew Bull. 1931: 190(1931), Type: ?. Euodia muelleri Engl., Nat. Pflanzenfam. 4: 121(1896), Type: ?. Euodia elleryana F.Muell. var. elleryana, Bulletin of Miscellaneous Information, Kew: 189(1932), Type: ?. Evodiella muelleri (Engl.) B.L.Linden, Nova Guinea (new ser.) 10: 147(1959), Type: ?. Euodia elleryana F.Muell., Fragmenta Phytographiae Australiae 5: 4(1865), Type: Queensland, Port Curtis, Beddome Creek, Thozet; holo: MEL. Fide Hartley (2001).

ชื่อสามัญ

Corkwood; Pink Doughwood; Pink-flowered Evodia; Evodia; Doughwood, Pink; Pink Evodia; Pink Flowered Doughwood; Pink Evodia

เป็นไม้พื้นเมืองในป่าฝนของออสเตรเลีย อยู่ใน แฟมิลี่ Rutaceae

เป็นไม้ขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้สูงสุดถึง 25 เมตรและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร พบได้ในนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน

 

 

 
กลับหน้าหลัก