ดอกแวววิเชียร

 
   
     
     
     
 
 
     

แวววิเชียร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Angelonia goyazensis Benth.

ชื่อวงศ์ : Scrophulariaceae

ชื่อสามัญ : -

ชื่อพื้นเมือง : เทียนญึ่ปุ่น

ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้ดอกล้มลุก

ขนาด [Size] : สูงได้ถึง 1 เมตร

สีดอก [Flower Color] : สีขาว ชมพู ม่วง

ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี

อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว

ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี

ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง

แสง [Light] : แดดเต็มวัน-ร่มรำไร

ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ดอกล้มลุก ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งใกล้ผิวดินจำนวนมาก ทุกส่วนของต้นมีกลิ่น และมียางเหนียว

ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบจักฟันเลื่อยตื้นๆ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน มีขนปกคลุม

ดอก (Flower) : สีขาว ชมพู ม่วง หรือมีสองสีในดอกเดียวกัน มีกลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาวชูตั้งขึ้น ดอกย่อยรูปถ้วยตื้น โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร

ผล (Fruit) : ผลแห้ง ทรงกลม ขนาด 0.3-0.6 เซนติเมตร

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกลงแปลงประดับสวน ดอกช่วยสร้างสีสันมีกลิ่นหอม ปลูกริมน้ำ น้ำตก ลำธาร

 

 
กลับหน้าหลัก