ดอกแคแสด

 
   
     
 
     
 
     
 
 
     

ชื่อแคแสด


ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Spathodea campanulata P.Beauv.


ชื่อวงศ์
Family BIGNONIACEAE


ชื่อเรียกอื่น
Other Name
แคแดง African Tulip Tree, Fire Bell, Fountain Tree


ลักษณะ
Characteristics
ไม้ยืนต้นขนาดสูงถึง 20 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป็นพุ่มกลม ค่อนข้างทึบ ใบ เป็นใบประกอบ มีก้านช่อดอกยาว เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบย่อยมี 3-6 คู่ ส่วนปลายเป็นใบเดียวขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด มีก้านช่อดอกยาว แต่ละช่อมีดอกจำนวนมากและทยอยบานคราวละ 2-6 ดอก มีขนาดผ่าศูนย์กลาง 6-9 ซม. ลักษณะเป็นถ้วย ผิวเป็นสันตามยาวตื้นๆ กลีบดอกมีสีแดงส้ม ผล เป็นฝักรูปเรือสีดำ เมื่อแก่จะแตกออกด้านเดียว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก


การกระจายพันธุ์
Distribution
ไม้ถิ่นกำเนิดต่างประเทศ นิยมปลูกตามสวนสาธารณะ สถานที่ราชการหรือริมทางทั่วไป


ประโยชน์
Utilization

เป็นไม้ประดับ เปลือก ใบ ดอก ผล ใช้พอกแผล รักษาโรคผิวหนัง

 

 
กลับหน้าหลัก