รวมภาพปี 2556 รวมภาพปี 2557 รวมภาพปี 2558
รวมถาพปี 2559 รวมภาพปี 2560 รวมภาพปี 2561
รวมภาพปี 2562    
 
 
       
       
   
    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมผู้ปกครอง
    15 มิถุนายน 2562 15 มิถุนายน 2562
       
       
ประชุมกรรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมกรรมการ 4 ฝ่าย "น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู" ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
14 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู 4 มิถุนายน 2562
    13 มิถุนายน 2562  
       
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 1/2562 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี สัมมนาครูประจำปี
31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562