กลับหน้าหลัก

                             
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2561
     
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 

รายชื่อนักกีฬา

1. ด.ช. ภัควัฒน์ รักอู่
2. ด.ช. กฤษณะ แซ่จิว
3. ด.ช. วรินทร ธรรมนิยาม
4. ด.ช. ณัฐพล ส่งเสริม
5. ด.ช.พงศกร อนุสรณ์เทวินทร์
6. ด.ช.ชลกร ไทยลา
7. ด.ช.เศรษฐกานต์ ภูวชนานนท์
8. ด.ช.สิทธิกร สัมแก้ว
9. ด.ช.กมลพัชร์ ตรีเพชร
10. ด.ช.เจนวิทย์ สุทธิธรรมวงศ์
11. ด.ช.วชิรากรณ์ ขุนทอง
12.ด.ช.วรรธถ์ กุลฒโฑ

ฝึกสอน 1. คุณครูสหรัฐ สิงห์แก้ว 2. คุณครูจรุณ โวอ่อนสี 3. คุณครูชวลิต บุญประเสริฐ
4. คุณครูวิเชียรตุ้มเพ็ชร 5. คุณครูศฐา นานา