รวมภาพปี 2556 รวมภาพปี 2557 รวมภาพปี 2558
รวมถาพปี 2559 รวมภาพปี 2560 รวมภาพปี 2561
 
 
       
     
      กิจกรรมวันแม่
      10 สิงหาคม 2561
       

งานผู้ปกครองเครือ
ข่ายสายสัมพันธ์ พมร.61

LEADER CAMP พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม Open House
4 สิงหาคม 2561 3-4 สิงหาคม 2561 26 กรกฏาคม 2561 24 กรกฏาคม 2561
       
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ณวัไผ่เงินโชตนาราม
กิจกรรมหล่อเทียน สัปดาห์พระคัมภีร์ และรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน เลือกตั้งสภานักเรียน
25 กรกฏาคม 2561 24 กรกฏาคม 2561 3 -6 กรกฏาคม 2561 27 มิถุนายน 2561
       
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ตรวจสุขภาพ พิธีไหว้ครู พิธีเปิดการเรียนการสอน
26 มิถุนายน 2561 13-15 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 25 พฤษภาคม 2561
       
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สัมมนาครูประจำปี
26 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 19-22 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561