**********ภาคเรียนที่ 2/2559**********
       
       
 
  PMR'S Family Day พิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตร รางวัลผู้บริหาร และครูดีเด่น
  9มีนาคม 2560 9 มีนาคม 2560 24 กุมภาพันธ์ 2560
       
ปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 15
สายใย พมร. ระดับ ป.6
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2559
พิธีปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
16 กุมภาพันธ์ 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560
7 กุมภาพันธ์ 2560
       
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.1-ม.3
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6
Merry Christmas & Happy New Year 2017
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25-27 ม.ค. 2560
9-11 ม.ค. 2560
23 ธ.ค. 2559
25 พ.ย. 2559
       
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพ ครั้งที่ 4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2
สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ 
24 พ.ย. 2559
มาเยี่ยมชมดูงานมอนเทสซอรี
14 พ.ย. 2559
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
16 พ.ย. 2559
  เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
      ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพระแม่มารี
       
**********ภาคเรียนที่ 1/2559**********
       
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3-4
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-2
กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 45
13 ต.ค. 2559
4 ต.ต. 2559
3ต.ค. 2559
28-30 ก.ย.2559
       
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ค่ายวัยใส หัวใจ ใฝ่ดี
ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมมาตรการป้องกันโรคอ้วน
โรงเรียนวันทามารีอา ปราณบุรี
9 ก.ย. 2559
ประจำปีการศึกษา 2559
23 ส.ค. 2559
       
กิจกรรมวันแม่ / Open House
การแข่งขันทางวิชาการและสุนทรียภาพภายใน ครั้งที่ 3
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ป.1-ม.6
ภาษาไทย ภาษาชาติ
11 ส.ค. 2559
9 ส.ค.2559
30 ก.ค. 2559
29 ก.ค. 2559
       
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย อนุบาล
การติดตามประเมินผลสะเต็มศึกษา
แห่เทียนจำนพรรษา
ฟังเทศน์..ฟังธรรม
28 ก.ค. 2559
12 ก.ค. 2559
14 ก.ค. 2559
13 ก.ค. 2559
       
Open House
ทัศนศึกษาประจำปี 2559
ค่ายสะเต็ม ป.4-ป.6
สัปดาห์พระคัมภีร์
12 ก.ค. 2559
11-15 ก.ค. 59
8-9 ก.ค. 2559
5-9 ก.ค.2559
       
ค่ายสะเต็ม PMR CAMP
เลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
ณ.อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ
28 มิ.ย. 2559
24 มิ.ย. 2559
17 มิ.ย 2559
       
"ยกพานพุ่มน้อมวันทาบูชาครู"
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน1/2559
70 ปี บารมีเพื่อปวงประชา
ประชุมผู้ปกครอง
16 มิ.ย. 2559
13 มิ.ย. 2559
9 มิ.ย. 2559
28 พ.ค. 2559
       
พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และม.4
สัมมนาฟื้นฟูจิตใจครู
27 พ.ค. 2559
24 พ.ค. 2559
23 พ.ค. 2559
10 พ.ค.2559