ตรวจประเมินภายในฝ่ายต่าง ๆ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
มารีรวมใจ
งานบัณฑิตน้อย อ.3
ปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 14
 
12 มี.ค. 2559
รับประกาศนียบัตร ม.6
20-21 ก.พ. 2559
       
ค่ายลูกเสือ ม.1-3
ค่ายลูกเสือ ป.5-6
ขอแสดงความยินดี
60 โรงเรียนพระแม่มารี
ค่ายดวงหทัย อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
ค่ายดวงหทัย อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
กับรางวัลคุรุสดุดี
24 ธ.ค. 2558
   
17 ม.ค. 2559
 
       
งานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันพ่อ
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ค่ายวัยใส หัวใจใฝ่ดี ม.ปลาย
และสุนทรียภาพ ครั้งที่ 3/2558
4 ธ.ค. 2558
25 พ.ย. 2558
23 พ.ย.2558
       
การฝึกผู้เรียนในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน
ตรวจประเมินภายใน
แข่งขันกีฬาพนักงาน ครู ซิสเตอร์
ค่าย STEM PMR Camp
Super Teaching
15 ต.ค . 2558
16 ต.ค.2558
ป.4-ม.5 I 3-4 ต.ค. 2558
       
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-2
ค่ายวัยใส หัวใจใฝ่ดี
ค่ายวัยใส หัวใจใฝ่ดี
พิธีฉลองพระมารดามารี
1 ต.ค.2558
ป.4-ป.6
ป.1-ป.3
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
       
กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 44
กิจกรรมวันแม่
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียน
ทัศนศึกษาประจำปี 2558
26-28 ส.ค. 2558
11 ส.ค. 2558
28 ก.ค. 2558
20-23 ก.ค. 2558
       
PMR.Montessori for Kids Open house
พิธีระลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
สัปดาห์พระคัมภีร์
การอบรมขยายผลสะเต็มศึกษา
15 ก.ค. 2558
9 ก.ค. 2558
7 - 9 ก.ค. 2558
4 ก.ค. 2558
       
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร
กิจกรรมวันสุนทรภู่
เลือกตั้งสภานักเรียน
ตรวจสุขภาพประจำปี
28 .มิ.ย.58
26 มิ.ย. 2558
25 มิ.ย. 2558
15-19 มิ.ย. 2558
       
อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
สัมมนาฟื้นฟูจิตใจครู
พิธีไหว้ครู
พิธีเปิดการเรียนการสอน ลส.-นน.
15-19 มิ.ย.2558
20 มิ.ย. 2558
11 มิ.ย. 2558
29 พ.ค.2558
 
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
ประชุมผู้ปกครอง
พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา2558
ปฐมนิเทศนักเรียน
25 พ.ค. 2558
23 พ.ค.2558
22 พ.ค.2558
14 /05/2558