ขอแสดงความยินดีโอกาสปฏิญาณตนครั้งแรก

IMG_0014
10/7/2014 9:46:34 AM
Size (KB)  :  2,918 KB
IMG_0040
10/7/2014 9:50:28 AM
Size (KB)  :  3,438 KB
IMG_0044
10/7/2014 9:50:32 AM
Size (KB)  :  3,346 KB
IMG_0055
10/7/2014 9:51:46 AM
Size (KB)  :  3,061 KB
IMG_0057
10/7/2014 9:51:52 AM
Size (KB)  :  3,377 KB
IMG_0061
10/7/2014 9:52:00 AM
Size (KB)  :  2,559 KB
IMG_0067
10/7/2014 9:58:16 AM
Size (KB)  :  3,060 KB
IMG_0071
10/7/2014 10:00:08 AM
Size (KB)  :  3,685 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21