พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

IMG_5493
3/28/2013 11:23:30 PM
Size (KB)  :  1,126 KB
IMG_5498
3/28/2013 11:29:10 PM
Size (KB)  :  2,215 KB
IMG_5501
3/28/2013 11:31:52 PM
Size (KB)  :  2,387 KB
IMG_5505
3/28/2013 11:32:04 PM
Size (KB)  :  2,216 KB
IMG_5507
3/28/2013 11:32:28 PM
Size (KB)  :  1,944 KB
IMG_5518
3/28/2013 11:34:08 PM
Size (KB)  :  1,968 KB
IMG_5524
3/28/2013 11:34:22 PM
Size (KB)  :  2,075 KB
IMG_5527
3/28/2013 11:35:24 PM
Size (KB)  :  2,204 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9