พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

IMG_6563
4/7/2013 5:16:38 AM
Size (KB)  :  1,145 KB
IMG_6567
4/7/2013 5:17:36 AM
Size (KB)  :  1,331 KB
IMG_6569
4/7/2013 5:17:58 AM
Size (KB)  :  975 KB
IMG_6571
4/7/2013 5:18:22 AM
Size (KB)  :  955 KB
IMG_6572
4/7/2013 5:18:32 AM
Size (KB)  :  1,558 KB
IMG_6576
4/7/2013 5:19:30 AM
Size (KB)  :  1,382 KB
IMG_6577
4/7/2013 5:19:44 AM
Size (KB)  :  1,762 KB
IMG_6579
4/7/2013 5:21:14 AM
Size (KB)  :  1,369 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12