งานฉลองศาสนนามคุณแม่ มารีอา เกสร ฉายแก้ว ผู้ปกครองสถาบันฯ

IMG_0185
7/9/2013 8:24:50 AM
Size (KB)  :  962 KB
IMG_0193
7/9/2013 8:52:42 AM
Size (KB)  :  1,880 KB
IMG_0198
7/9/2013 8:53:40 AM
Size (KB)  :  1,906 KB
IMG_0200
7/9/2013 8:53:48 AM
Size (KB)  :  2,117 KB
IMG_0212
7/9/2013 8:54:34 AM
Size (KB)  :  1,970 KB
IMG_0218
7/9/2013 8:54:42 AM
Size (KB)  :  2,037 KB
IMG_0221
7/9/2013 8:55:28 AM
Size (KB)  :  1,986 KB
IMG_0224
7/9/2013 8:55:46 AM
Size (KB)  :  2,012 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19