ค่ายยุวธรรมทูตกับงานศาสนาสัมพันธ์ ณ บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

_DSC0015
7/18/2014 10:08:52 AM
Size (KB)  :  2,179 KB
_DSC0022
7/18/2014 10:12:46 AM
Size (KB)  :  1,954 KB
_DSC0026
7/18/2014 10:16:36 AM
Size (KB)  :  2,012 KB
_DSC0061
7/18/2014 10:57:48 AM
Size (KB)  :  2,020 KB
_DSC0082
7/18/2014 11:05:18 AM
Size (KB)  :  1,956 KB
_DSC0096
7/18/2014 11:43:12 AM
Size (KB)  :  2,008 KB
_DSC0104
7/18/2014 11:45:18 AM
Size (KB)  :  2,049 KB
_DSC0125
7/18/2014 3:35:28 PM
Size (KB)  :  1,951 KB
Pages:     1 2 3 4