กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์และพิธีระลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร

oui (1)
5/11/2013 11:32:20 PM
Size (KB)  :  1,539 KB
oui (2)
5/11/2013 11:32:44 PM
Size (KB)  :  1,371 KB
oui (4)
5/11/2013 11:34:52 PM
Size (KB)  :  1,446 KB
oui (5)
5/11/2013 11:35:18 PM
Size (KB)  :  1,507 KB
oui (6)
5/11/2013 11:36:42 PM
Size (KB)  :  1,230 KB
oui (8)
5/11/2013 11:37:52 PM
Size (KB)  :  1,167 KB
oui (9)
5/11/2013 11:38:16 PM
Size (KB)  :  1,306 KB
oui (10)
5/11/2013 11:38:50 PM
Size (KB)  :  1,202 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10