พิธีต้อนรับ และแสดงความเคารพพระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปะปา

1 (227)
6/22/2013 11:03:40 PM
Size (KB)  :  1,230 KB
1 (228)
6/22/2013 11:03:58 PM
Size (KB)  :  1,222 KB
1 (229)
6/22/2013 11:04:22 PM
Size (KB)  :  1,242 KB
1 (230)
6/22/2013 11:05:20 PM
Size (KB)  :  1,008 KB
1 (231)
6/22/2013 11:05:42 PM
Size (KB)  :  1,114 KB
1 (232)
6/22/2013 11:26:26 PM
Size (KB)  :  1,367 KB
1 (233)
6/22/2013 11:26:34 PM
Size (KB)  :  1,504 KB
1 (234)
6/22/2013 11:26:40 PM
Size (KB)  :  1,200 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24