ทัศนศึกษาประจำปี 2557

IMG_0345
7/29/2014 9:26:46 AM
Size (KB)  :  3,969 KB
IMG_0349
7/29/2014 9:30:40 AM
Size (KB)  :  3,851 KB
IMG_0354
7/29/2014 9:36:04 AM
Size (KB)  :  3,827 KB
IMG_0355
7/29/2014 9:36:10 AM
Size (KB)  :  3,282 KB
IMG_0359
7/29/2014 9:37:28 AM
Size (KB)  :  3,185 KB
IMG_0366
7/29/2014 9:38:52 AM
Size (KB)  :  2,958 KB
IMG_0367
7/29/2014 9:42:08 AM
Size (KB)  :  3,321 KB
IMG_0369
7/29/2014 9:48:32 AM
Size (KB)  :  4,003 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8