พิธีมิสซาปิดปีการศึกษา 2557

IMG_0939
12/15/2013 11:44:42 PM
Size (KB)  :  1,912 KB
IMG_0950
12/15/2013 11:45:24 PM
Size (KB)  :  2,038 KB
IMG_0960
12/15/2013 11:45:42 PM
Size (KB)  :  2,027 KB
IMG_0963
12/15/2013 11:45:44 PM
Size (KB)  :  1,909 KB
IMG_0966
12/15/2013 11:46:22 PM
Size (KB)  :  1,933 KB
IMG_0971
12/15/2013 11:47:04 PM
Size (KB)  :  2,147 KB
IMG_0980
12/15/2013 11:47:18 PM
Size (KB)  :  1,987 KB
IMG_0984
12/15/2013 11:48:22 PM
Size (KB)  :  1,850 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8