ผู้บริหาร และคณะครู เข้าศึกษาดูงาน

IMG_1587
1/12/2015 9:07:06 AM
Size (KB)  :  2,656 KB
IMG_1589
1/12/2015 9:07:54 AM
Size (KB)  :  2,751 KB
IMG_1593
1/12/2015 9:09:46 AM
Size (KB)  :  2,719 KB
IMG_1594
1/12/2015 9:12:52 AM
Size (KB)  :  2,965 KB
IMG_1595
1/12/2015 9:13:00 AM
Size (KB)  :  2,991 KB
IMG_1605
1/12/2015 9:15:48 AM
Size (KB)  :  2,689 KB
IMG_1606
1/12/2015 9:16:00 AM
Size (KB)  :  3,215 KB
IMG_1608
1/12/2015 9:16:56 AM
Size (KB)  :  3,294 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9