: : กลับหน้าหลัก : :

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีสาทร
ประจำปีการศึกษา 2564
********************************

รอบภายนอกนักเรียนต่างโรงเรียน

ระดับชั้น อ.1-ม.4

(ระดับอนุบาล 1-3 สมัคร และสอบในวันเดียวกัน)

ช่วงวันที่รับสมัคร : 1 ธ.ค. 63 – 27 มี.ค. 64

ทดสอบ/สัมภาษณ์ ประกาศผล มอบตัว
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564 27 ม.ค. 64 1 ก.พ. 64
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 24 มี.ค.64 1 มี.ค. 64
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 3 มี.ค. 64 15 มี.ค. 64
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564    24 เม.ย. 64 1 เม.ย. 64
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 31 เม.ย. 64 5 เม.ย. 64

 


 
 
 

 

Download ใบสมัครนักเรียน

 

 

 

ติดตามทาง : https://www.facebook.com/pmr247

โทร. 02-2124513-4      โทรสาร 02-6748170      E-mail : pmrmaree@gmail.com