ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เดือน มีนาคม

จ.5-ศ.16 Eng Course  นักเรียนระดับ อ.1- ป.4

พฤ.4 งานบัณฑิตน้อย นักเรียน ชั้น อ. 3

งานรับประกาศนียบัตร นักเรียน ชั้น ม. 6

พฤ.8 แจ้งผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ป.1-ม.5

พฤ.8-ศ.9 เรียนเสริม - สอบซ่อม  ม.1-ม.5

ส.10  งานมารีรวมใจ "รำลึก พ.ม.ร."

ส.17 มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2561

นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

ตั้งแต่เวลา 8.30 -12.00 น.


จ.26 มี.ค. - ศ.20 เม.ย. เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

 

เดือนเมษายน

ศ.6 หยุดวันจักรี

ศ.13-จ.16 หยุดเทศกาลสงกรานต์

 

เดือน พฤษภาคม

อ.15  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561