บรรยากาศโรงเรียน

อนุสาวรีย์คุณพ่อการ์โล  เดลลาโตร์เร ผู้ก่อตั้งโรงเรียน