ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 

ดอกเฟื่องฟ้า หมายถึง  ความอดทน  ความพากเพียร  อุตสาหะ